Hyppää sisältöön

ESG-raportti vuodelle 2023 julkaistu

06.03.2024

Fennoaquan ensimmäinen vastuullisuusraportti on valmistunut. Raportissa kerromme saavutuksistamme ja sitoutumisestamme ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuulliseen toimintaan.

ESG-raportti sekä hiilijalanjäljen jatkuva laskenta ohjaavat tulevaa kasvuamme. Resurssitehokkuuteen sitoutuminen, operatiivisen jalanjäljen minimoiminen sekä yleisen vastuun kantaminen ovat toimintamme ytimessä.

Raportissa on kolme painopistealuetta sekä kaksi tukiteemaa.

Ensimmäinen painopistealue käsittelee kiertotaloutta ja ympäristöstä huolehtimista (Circularity and environmental stewardship at the heart of operations). Tavoitteemme on asettaa kiertotalous vastuullisuusohjelmamme keskiöön.

Hyvänä esimerkkinä teoista, joiden tarkoitus on vähentää meriekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia, on Baltic Blend® -merkkimme. Se kertoo halustamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja osoittaa, että rehuissamme käytetty puhdistettu kalajauho ja -öljy on peräisin Itämeren kaloista.

Baltic Blend -merkillä varustetut rehumme kierrättävät ravinteita ja edistävät aktiivisesti Itämeren fosforinpoistoa. Ne edistävät ekologisesti kestäviä kalastuskäytäntöjä ja lisäävät alihyödynnettyjen silakka- ja kilohailikantojen käyttöä.

Baltic Blend -rehujen kalajauho ja -öljy saadaan pääasiassa Itämeren kalastajilta, joilla on vastuullisesta kalastuksesta kertova MSC-sertifikaatti (Marine Stewardship Council).

Toinen pääpainopistealue käsittelee tuotteita ja palveluita, joilla on myönteinen vaikutus ympäristöön (Products and services with a positive impact). Se tarjoaa tietoa siitä, miten tuotteemme ja palvelumme auttavat asiakkaitamme kohti entistä vastuullisempaa kalankasvatusta.

Tuotteemme täyttävät kaikki EU:n lakisääteiset vaatimukset ja turvallisuusstandardit. Lisäksi oman sisäisen valvontajärjestelmämme näytteenottorutiinit ovat vielä yksityiskohtaisempia kuin mitä lait edellyttävät. Raaka-aineitamme valvotaan HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis and Critical Control Points) mukaisesti, mikä varmistaa, että tuotteidemme ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Koko tuotantomme on GLOBALG.A.P.-sertifioitu.

Kehittämämme digitaalinen Kasvuluotain-sovellus auttaa kalankasvattajia optimoimaan rehujen ja ruokinta-automaattien käyttöä, mikä myös lisää tuotteidemme myönteisiä vaikutuksia ympäristölle.

Kolmas painopistealueemme on koko arvoketjun kattava sosiaalisesti vastuullinen liiketoiminta (Socially sustainable business through the value chain). Siinä käsitellään sosiaalista vastuuta sekä sisäisestä että ulkoisesta näkökulmasta.

Haluamme olla alan paras ja halutuin työpaikka. Edellytämme raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja logistiikkapalvelujen toimittajiemme allekirjoittavan toimittajien käytännesäännöt (Supplier Code of Conduct, SCC). Tavoitteemme on tuottaa sosioekonomista hyötyä toimittajillemme ja asiakkaillemme sekä terveyshyötyjä loppukäyttäjille.

Tukiteemojamme ovat turvallinen ja tehokas tuotanto (Safe and efficient manufacturing), joka käsittelee tehtaamme vastuullisuutta, sekä innovatiivinen liiketoiminnan kehittäminen ja kumppanuus (Innovative business development and partnerships), joka kertoo suhtautumisestamme innovaatioihin, mahdollisista yhteistyöhankkeista ja tulevista kehitysnäkymistä.

Voit lukea vastuullisuusraporttimme täältä (englanniksi): Fennoaqua ESG report

Haku