Skip to content

Vi matar framgång

Alltech Fennoaqua hjälper sina fiskodlare att producera hälsosam mat åt konsumenterna på ett hållbart, effektivt och ekonomiskt sätt.

Alltech Fennoaqua

Alltech Fenoaqua hjälper sina fiskodlare att producera hälsosam mat till konsumenterna på ett hållbart, effektivt och ekonomiskt lönsamt sätt, främjande av djurens välbefinnande och med respekt för miljön. Kärnan i vår verksamhet är stark expertis inom utfodring lämplig för nordliga förhållanden, samt innovativa och ekologiska toppfoder. Med dem skapar vi konkurrensfördelar och mervärde för våra kunder – vi driver framgång.

Se introduktionsvideon

Vår produkt

Produktserien Hercules är lämplig för regnbåge, öring och lax och kombinerar produktionseffektivitet och kvalitet, ekologi och värden för hållbar utveckling.

Läs mer

Avelsresultaten som uppnåtts med det miljövänliga fodret speciellt utformat för sik har varit utmärkta.

Läs mer

Foder utvecklat för moderfisk för moderfiskens välbefinnande och god löjromsproduktion. Ett utmärkt val även för öring.

Läs mer

Foder utvecklade för cirkulerande vattenuppfödning ger goda avelsresultat och kan även bidra till bättre bassänghygien.

Läs mer

Alltech Fennoaqua och miljön

Vår vision är att skapa tillväxtförutsättningar för fiskodlingsnäringen utan att belasta vattenmiljön. Ett exempel på våra produktkoncept som främjar hållbar utveckling är Baltic Blend Östersjöfoder, som minskar kväve- och fosforbelastningen i Östersjön.

Läs mer om ansvar

Även fiskar växer upp med en mobiltelefon

Growth Sonar är Fennoaquas digitala applikation som underlättar planeringsarbetet med att utfodra fiskodlare och följa upp tillväxten av fiskmassa.

Sök