Skip to content

Utfodring

Fisktillväxt

Fiskarna är växelvarma djur, så dess tillväxt beror på omgivningens förhållanden, såsom vattentemperatur och syrehalt. Inom matfiskproduktion är målet snabb tillväxt av fisk, så liten miljöpåverkan som möjligt och att säkra fiskens välbefinnande. Fiskens tillväxthastighet och foderutnyttjandeeffektiviteten kan effektivt förbättras genom selektiv uppfödning. Fördelarna med selektiv avel realiseras bäst med rätt foder och utfodring som passar de givna förhållandena.

Fiskens välfärd

När det gäller tillväxt är fiskens välbefinnande av primär betydelse – en frisk fisk är frisk och växer bra. Odlingsfisken äter endast aminosyrabalanserat helfoder. Förutom proteiner och energi får fisken även livsnödvändiga vitaminer, spårämnen och mineraler från fodret. Olika funktionella ingredienser kan användas för att stödja fiskens välbefinnande i känsliga utvecklingsstadier eller under utmanande förhållanden. Välbefinnandet säkerställs också genom rätt tid och kvantitativt korrekt utfodring.

 

Mata fisken

Fisk utfodras alltid med hänsyn till fiskens storlek och de omgivande förhållandena. Fennoaqua har under lång tid utvecklat utfodringsrekommendationer för olika fiskarter för olika temperaturer. Dessa rekommendationer sammanställda i utfodringstabeller hjälper till att hantera utfodringen exakt och effektivt. Med rätt foder och rätt mängd foder växer fisken optimalt, kostnadseffektivt och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Rengbågslax fodertabellSik fodertabell

Fiskens hälsa

Fisk är en bra källa till D-vitamin och omega-3-fettsyror. Genom foder och utfodring satsar Fennoaqua starkt på den näringsmässiga hälsan hos slutprodukten, det vill säga den odlade fisken. Bästa möjliga hälsa uppnås endast och endast genom att mata fisken korrekt. Det unika Opti utfodringskonceptet utvecklat av Fennoaqua garanterar en högkvalitativ och hälsosam slutprodukt på konsumenternas tallrikar.

Läs mer

Sök