Hyppää sisältöön

Hyvä toimitusvarmuus ja huippulaatu ovat monen tekijän summa

28.05.2024

Alltech Fennoaquan tuotanto varmistaa sen, että asiakkaat saavat laadukkaat tuotteet ja aina ajallaan. Toimitusvarmuus ja laatu rakentuvat osaavasta henkilöstöstä, modernista kone- ja laitekannasta sekä toimivista sisäisistä prosesseista. Näiden lisäksi tiivis yhteistyö tuotannon, myynnin, tuotekehityksen ja hankinnan välillä on avainasemassa.

Kaksi miestä seisoo varastossa ja katsoo yhteistä paperia, taustalla kuormalavoilla suuria valkoisia kalanrehusäkkejä

Fennoaquan tuotteiden toimitusvarmuudesta ja laadusta vastaavat Petri Elonen, Mikko Koskelainen ja Janne Leppänen sekä koko tuotannon henkilökunta. Tuotteiden laadun kriteerit ja tarvittavat toimet laadun seurantaan määrittelee Fennoaquan tuotekehitys. Tuotanto seuraa laatua jatkuvasti ja mittaa asetettujen tavoitteiden täyttymistä.

Huippulaatua merkittävillä investoinneilla

Raision tehtaaseen on investoitu noin kahdeksan miljoonaa euroa vuosina 2016–2023.

– Isojen investointien yksi fokusalue on ollut laatu ja nyt voimme sanoa, että investoinneilla on saavutettu haluttu lopputulos. Laatumme on parantunut merkittävästi, sanoo tehtaan päällikkö Petri Elonen.

Investointien lisäksi kokenut henkilöstö, koneiden ja laitteiden huolto ja korjaaminen sekä raaka-ainepuskurien hallinta ovat merkittävässä roolissa laadun ja toimitusvarmuuden varmistamisessa.

– Pidämme huolta siitä, että osaavaa henkilöstöä on riittävästi ja koneet ja laitteet ovat kunnossa, kertoo kunnossapito- ja raaka-aineosastojen käyttöpäällikkö Mikko Koskelainen.

Viime vuonna on uusittu tehtaan hajunpoistojärjestelmä, ja nyt työn alla on uusien nestemäisten raaka-aineiden käyttöön liittyvä investointi sekä varaston katon uusinta. Toisen tuotantolinjan kuivurin uusiminen on tulossa työn alle.

– Uskomme toimitusvolyymien kasvavan lähivuosina, ja sen varmistamme lähivuosien investoinneilla, sanoo Elonen.

Hyvä suunnittelu ja prosessit sekä tiivis yhteistyö 

Toimintavarmuus perustuu jatkuvaan keskusteluun eri toimintojen välillä. Tuotantosuunnittelulla tulee olla tarvittavat myyntiennusteet ja -tilaukset riittävän ajoissa, jotta itse valmistusta pystytään tekemään laadun ja tehokkuuden kannalta optimaalisesti.

Käyttöpäällikkö Janne Leppänen seuraa tilauksia ja varastotasoja jatkuvasti, ja niihin myös reagoidaan välittömästi. Myynnin ennusteisiin perustuva tuotannonsuunnittelu elää päivän aikana monta kertaa.

– Toimintavarmuudesta pidän huolta siten, että olemme tiiviisti yhteistyössä myynnin, tuotekehityksen ja hankinnan kanssa. Käymme viikoittain palaverissa läpi mahdollisia haasteita tulevalle viikolle. Pyrin pitämään varastossa oikeat tuotteet oikeaan aikaan, ja tähän tarvitsen myynniltä oikeanlaiset ennusteet. Näin pystymme ennakoimaan tarvittavat raaka-aineet ja asiakkaiden tarpeet, kertoo Leppänen.

Petri Elosella on kokonaisvastuu tehtaan toiminnasta

Mies istuu pöydän takana Alltech Fennoaquan hupparissa ja katsoo pöydän toisella puolella istuvaa, jota ei näy kuvassa

Petri Elonen toimii Fennoaqualla tehtaan päällikkönä, joten hänellä on kokonaisvastuu tehtaan toiminnasta.

– Kiitos tehtaan toimivan johdon ja osaavan henkilöstön, päivittäinen toiminta on hyvin pitkälti käyttöpäälliköiden ja tehtaan henkilöstön vastuulla. Näin ollen minä pystyn keskittymään asioiden kehittämiseen ja pidemmän ajanjakson hankkeisiin sekä investointeihin.

Elosen tyypillinen työpäivä pitää sisällään tehtaan toteutuneiden lukujen seurantaa, työturvallisuudesta vastaamista, yhteydenpitoa toimittajien kanssa sekä toiminnan kehittämistä yhdessä muiden osa-alueiden kuten tuotekehityksen ja myynnin kanssa.

– Vastaan myös siitä, että toimintamme on linjassa standardien ja lakien asettamien vaatimusten kanssa.

Elonen on työskennellyt Fennoaqualla vuodesta 2018 alkaen. Sitä ennen hän teki 21-vuotisen uran Nokian ja Microsoftin tuotekehityksen moninaisissa tehtävissä.

Mikko Koskelainen vastaa kunnossapidosta ja raaka-aineista

Mies seisoo ja pitää käsissään muovipussia, jota täyttyy putkesta tulevalla kalanrehulla

Mikko Koskelainen on Fennoaquan kunnossapito- ja raaka-aineosastojen käyttöpäällikkö. Tyypillinen työpäivä jakaantuu kahden vastuualueen kesken.

– Kunnossapitopuolella työhöni kuuluu töiden suunnittelua ja aikataulutusta sekä esimerkiksi uusien investointien ja kehityshankkeiden ideointia. Raaka-aineosastolla teen raaka-aineiden käytön seurantaa ja valvontaa. Vastuullani ovat myös normaalit työnjohdolliset tehtävät kuten palkat.

Koskelaisella on takanaan pitkä historia kalanrehujen parissa Fennoaqualla. Ensimmäistä kertaa talon ovi avautui vuonna 2000, jolloin hän tuli suoraan koulun penkiltä kesätöihin pakkaajaksi.

– Nyt olen ollut yhtäjaksoisesti talossa vuodesta 2005. Nykyisiin tehtäviini olen päätynyt monen toimenkuvan kautta: aloitin ensin operaattorina, mistä etenin tuotannon ja varaston työnjohtajaksi. Välillä toimin tehdaspäällikkönä, ja nyt olen kunnossapito- ja raaka-aineosastojen käyttöpäällikkö.

Janne Leppänen vastaa tuotannon sujumisesta

Mies istuu pöydän takana ja katsoo yläviistoon

Käyttöpäällikkö Janne Leppänen toimii esihenkilönä tuotannon operaattoreille eli kalanrehun valmistajille ja pakkaajille. Hänen vastuulleen kuuluvat myös päivittäinen tuotteen laadun valvonta, tuotannon suunnittelu, toimintavarmuuden ylläpitäminen, lopputuotevarasto, suutinlevyjen suunnittelu, 3D-mallinnusten tekeminen sekä varaosien hankinta.

– Työpäiväni alkaa tuotannon väen kanssa aamupalaverilla, jossa seuraan, kuinka tuotanto on sujunut edellisen vuorokauden ja miltä tuleva vuorokausi näyttää. Käymme läpi mahdolliset edellisen vuorokauden tuotantokatkot ja valmistushaasteet, tuotelaadun sekä mahdolliset tulevat tuotantokatkot.

Leppänen on päivittäin tiiviissä yhteistyössä myös myynnin kanssa tehdessään tuotannonsuunnittelua. Työpäiviin kuuluu lisäksi työntekijöiden asioiden hoitamista sekä erilaisia ostoja sekä hankintoja.

– Käytännössä työtäni on päivittäisen tuotannon sujumisen mahdollistaminen, jotta se meidän ”työarki” menisi mahdollisimman hyvin ilman haasteita ja kiireen tuntua.

Leppänen aloitti työt Raisiolla vuonna 1997 ja rehutehtaalla prosessimiehenä 1999.

– Olin alkuun prosessimiehenä 16 vuotta, minkä jälkeen opiskelin työn ohessa energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi. Vuonna 2017 siirryin toimihenkilöksi: ensiksi olin pari vuotta työnjohtajana ja nykyään toimin käyttöpäällikkönä.

Alltech-yhteistyö tuo uutta osaamista

Alltech-konserniin kuuluminen on tuonut muutoksia myös tuotantopuolen työhön. Koskelaisen mukaan isoin muutos on ollut uusi ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmä. Elonen mainitsee kansainvälisyyden ja osaavat uudet kollegat, joiden kanssa voi vaihdella näkemyksiä ja kokemuksia.

– Alltech-yhteistyö on lisännyt omalta osaltani kansainvälistä yhteistyötä ja kommunikointia englanniksi sekä uusia kollegoja sekä toimintatapoja Coppens-yhteisöstä. On ollut hienoa, kun on päässyt paremmin tutustumaan avoimesti toisen tehtaan toimintaan. Itse tykkään koko ajan oppia uutta ja kehittää itseäni, joten tämä on ollut hieno tapa lisätä omaa tietotaitoa kalarehun valmistuksessa, Leppänen tiivistää.

Haku